Last updated
June 16 2020

Terms of Use

English

Soosee is an informative tool that helps you scan product labels for words that are in the categories that you have enabled. The app is not 100% reliable as sometimes words can not be scanned due to user error, misprintings, bad lighting, a broken camera, or other technical or non-technical reasons. Soosee and it’s creators are not responsible for any mistakes in the app or on the packaging and damages that might result from using the app in the wrong way.

The built-in word lists should be used as a starting point and are not complete. The app will not have all words for all products and all ingredients that belong to a product or allergen group. The information provided by Soosee is for informational purposes only and is not intended as medical advice. Any dietary concerns should be discussed with a certified dietitian or doctor. Food or drink manfucturers may change the ingredients in their products and the packaging might be incomplete or incorrect. Soosee merely recognises the words on a label but dus not make any judgement about their effects on the end user.

If you have allergies or intolerances you should not use Soosee to check if you can have a product as we do not guarantee the accuracy of the results. We don’t assume any liability for reactions to food or drinks consumed based on the information in the application. As is mentioned on the scanner screen, always double check the packaging yourself.

Dutch

Soosee is een informatieve tool die je helpt om ingredient labels te scannen voor woorden in categorieën die actief zijn. De app is niet 100% betrouwbaar omdat soms woorden niet herkend kunnen worden door fouten van de gebruiker, verkeerde prints van een label, slechte verlichting, een defecte camera, of andere technische en niet technische redenen. Soosee en de makers van de app zijn niet verantwoordelijk voor fouten in de app of op de verpakking van een product. Eventuele schade als gevolg van het gebruiken van de app valt niet onder de verantwoordelijkheid van Soosee.

De ingebouwde woordenlijsten dienen gebruikt te worden als start punt en zijn niet compleet en alomvattend. De app zal niet alle woorden voor alle producten en alle ingredienten in een categorie kunnen herkennen. De informatie die door Soosee wordt gegeven is alleen bruikbaar voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als medisch advies. Voor vragen omtrent dieet dient u contact op te nemen met een dietist of dokter. Levensmiddelen producenten kunnen de ingredienten in een product wijzigen en de verpakking kan incompleet of incorrect zijn. Soosee herkend alleen de woorden op een label en velt geen oordeel over de effecten van de ingredienten op de eind gebruiker.

ALs je allergieën of intoleranties hebt moet je Soosee niet gebruiken om te controleren of je een product mag consumeren aangezien wij het accuraat lezen van de labels niet garanderen. We zijn niet aansprakelijk voor reacties op eten of drinken welke geconsumeerd is op basis van informatie uit de applicatie. Zoals ook benoemd wordt op het scan scherm dient het label altijd zelf gecontroleerd te worden.